Lessenreeks theater, dans en/of zang

Lessenreeks theater, dans en/of zang
“Jij weet waar het echt om draait! Een workshop of project is mega leuk en een eenmalige uitlaatklep, maar hoe fantastisch is het als leerlingen wekelijks mogen genieten van een dans, theater of zangles?!”
Ken je dat gevoel wanneer je met een groep samen, als één, zingt en er daardoor een vlammetje binnenin je gaat branden? Die saamhorigheid die ontstaat doordat je allemaal op één toonhoogte zit, wat heerlijk voelt en je daar kippenvel van krijgt? Wij geloven dat precies dát bijdraagt aan een positief leerklimaat en op de langere termijn aan een gezonde samenleving.

Werkvormen
In een lessenreeks wordt er veelal vanuit improvisatie gewerkt omdat juist daardoor de creatieve knop aangezet wordt. Tijdens een exploratie stel je jezelf kwetsbaar op en krijg je de ruimte om in je eigen belevingswereld te duiken. Je verkent jouw eigen mogelijkheden en ontdekt dat je grenzen kunt verleggen. Er wordt naar elkaar gekeken en op elkaar gereflecteerd, maar de nadruk ligt op het proces, het onderzoek van binnenuit. Daarnaast wordt er reproductief gewerkt waarbij de leerlingen de docent nadoen (waarnemen), pasjes of tekst onthouden en reproduceren. Verschillende samenwerkingsvormen komen voorbij zoals het werken in kleine groepjes, met de hele groep, in tweetallen of individueel.

Thema’s en doelen
Doordat er vrijwel altijd (hoeft natuurlijk niet) vanuit de procesgerichte didactiek gewerkt wordt is het juist fijn om thema’s en doelen te koppelen aan de les. Veel scholen werken al met thema’s of trainingen, deze kunnen dan worden doorgetrokken naar de dans, theater of zangles. Qua doelen kan er o.a. gewerkt worden aan; samenwerking, ontdekken van eigen mogelijkheden, actie-reactie, uiten van gevoelens en emoties, fysieke en verbale communicatie, lichaamsbewustzijn, zelfvertrouwen, presentatie, leiden-volgen, jezelf openstellen, saamhorigheid, associëren, initiatief nemen, respect tonen, inlevingsvermogen, focus, tekst- en taalontwikkeling of eigenheid.

Presentatie (optioneel)
Op het podium staan draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Leerlingen ervaren hoe het is om in de belangstelling te staan en ze leren presenteren in groepsverband, duo en solo. Presenteren is iets wat je met een spreekbeurt of eindmusical ook gaat doen en waarmee leerlingen de rest van hun leven nog veel vaker te maken krijgen, denk bijvoorbeeld aan een sollicitatiegesprek. Tevens worden ouders d.m.v. een presentatie extra betrokken bij de school en de ontwikkeling van hun kind. Ze krijgen dan een compilatie te zien van wat er in de lessen heeft plaatsgevonden en is ontwikkeld.

Kerndoelen kunstzinnige oriëntatie (vanuit het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
Onderstaande doelen komen in een lessenreeks aan bod: 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Voorbeeld inhoudelijk onderbouw/ middenbouw:
Met het thema ‘ruimte’ gaan de kinderen aan de slag met het ontdekken van de zwaartekracht. Denk aan het lopen op de maan waarbij je naast de gewichtsloosheid gebruik maakt van slowmotion beweging. En wat gebeurt er als de astronaut weer op de aarde landt? Planeten die draaien; om je eigen as draaien, om elkaar heen draaien, horizontaal draaien (rollen). Het sterrenstelsel; bekijken met een telescoop, fonkelende sterren die aan en uit gaan, bewegingen die heen en weer gaan van groot naar klein. Het maken van een ruimtereis; het ruimtepak aantrekken, helm opzetten, in de raket stappen, lanceren (springen), vliegen. De spaceshuttle die een parcours aflegt, kinderen maken in tweetallen een poortje en anderen gaan er onderdoor. Ze tellen af 3, 2, 1… Go! Marsmannetjes die voorbijkomen, de warmte van de zon, het licht van de zon, het donker van het heelal, enz.

Voorbeeld inhoudelijk middenbouw/ bovenbouw:
Met het thema ‘kunst’ gaan de leerlingen aan de slag met het bekijken van een kunstwerk, bijvoorbeeld een schildrij van Piet Mondriaan. Ze vertellen wat ze zien; primaire kleuren, veel lijnen, hoeken, vierkanten, abstracte vormen, rechte lijnen, lijnen die elkaar kruisen, etc. Wat zijn associaties rondom kleuren en welke emoties roepen die op? De kleuren gaan ze vervolgens dansen, bijvoorbeeld bij ‘geel’ hadden de leerlingen de associatie met vrolijk en zonnig, springen, huppelen en veel ruimtegebruik. Ze gaan aan de slag met het lopen van lijnen, hoeken en vierkanten. Ondertussen moeten de leerlingen elkaar in de gaten houden zodat zij niet botsen. Bewegingen kunnen geabstraheerd worden; alle sierlijke details worden verwijderd zodat er een kale, bijna mechanische beweging overblijft.
Met het schilderij van Dalí; de smeltende klok, kun je hele andere dingen doen. Lichaamsdelen of het hele lichaam kunnen smelten. In tweetallen kunnen leerlingen lichaamsdelen aanwijzen die smelten. De klok kan ingezet worden als tijd, langzaam-snel, doorspoelen-terugspoelen of de tijd stilzetten. Er kan gespeeld worden met bewegen op een metronoom, muziek tellen, op een bepaalde tel starten of juist stilstaan, enz.
Bij alle oefeningen wordt bijpassende muziek gezocht. Er wordt veel met instrumentale muziek gewerkt omdat deze erg tot de verbeelding spreekt.

Workshop Lessenreeks
Doelgroep Groep 1 t/m 8 PO | SO | VO
Duur 30-120 minuten per les
Prijs Voor 10 weken van 3u €2599,-
Bijkomende kosten Reiskosten docenten. Indien in onze studio’s €27,85. Huur muziekbox (optioneel) €55,-
Max aantal ll. Voorkeur voor max. 20 leerlingen per workshop
Locatie Op school of bij ons in de studio’s